Het International Institute of Social Studies (ISS), onderdeel van de Erasmus Universiteit, viert vandaag haar 58e verjaardag met een inaugurele rede van de rector van het ISS, prof. Leo de Haan.

Het thema van de Dies Natalis is de samenwerking van het ISS met internationale organisaties de veelal in Den Haag gevestigd, zoals het Joegoslavië Tribunaal, alsook de gemeente Den Haag. In toenemende mate richt het ISS zich namelijk op maatschappelijke processen in de eigen leefomgeving.

Zo onderzoeken een aantal ISS-wetenschappers en -studenten de lokale keerzijde van mondiale processen in Den Haag. In een multiculturele wijk van Den Haag hebben zij bijvoorbeeld geanalyseerd hoe deze mengelmoes is ontstaan, hoe het werkt en wat eventueel de succesfactoren zijn.

Verhoogde vreemdelingenhaat

Door dit soort onderzoek wil het ISS tegenwicht bieden aan een trend die het bespeurt in Nederland. Namelijk dat we in ons land geconfronteerd worden met strenge immigratieregels en met een verhoogde vreemdelingenhaat, wat steeds meer en meer geaccepteerd lijkt te worden in de Nederlandse samenleving en in de politiek.

‘Blijf armoede onderzoeken’

In het recente pleidooi in het ontwikkelingsdebat in Nederland wordt voorgesteld om de nadruk te verschuiven van de sociale sectoren naar economische groei, productieve investeringen en de particuliere sector. Maar, betoogt Leo de Haan in zijn rede, dit betekent niet dat het perspectief van armoedebestrijding moet worden afgeschaft.

“Integendeel, er moet ook gekeken worden naar de ongelijke verdeling van inkomen en extreme armoede. Dit betekent een permanente analyse van de multidimensionale aspecten van de armoede.” Idealiter ziet De Haan de toekomst als volgt: gedeelde wereldwijde, multiculturele verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

Wie is Leo de Haan?

Leo de Haan is professor in ontwikkelingsstudies en was van 2004 tot 2010 directeur van het Afrika-Studiecentrum in Leiden. Zijn onderzoeksinteresses liggen bij de ontwikkelingsstaat en de daarbij behorende stedelijke en landelijke ‘livelihoods’. Daarnaast focust hij op internationale en nationale migratiepatronen. LJ