Landelijk gezien hebben docenten en studieadviseurs meer begrip voor studenten met dyslexie, psychische problemen of een andere handicap. Maar de EUR bungelt onderaan op deze lijst.

De resultaten komen uit de Nationale Studenten Enquête, die dit jaar door achttienduizend gehandicapte studenten is ingevuld. Zij beoordeelden hun opleiding en onderwijsinstelling op allerlei aspecten, zoals inhoud en voorzieningen. Nieuw in de enquête was de vraag hoe ‘begripvol’ de medewerkers van opleidingen zijn tegenover studenten met een functiebeperking.

EUR scoort laagste cijfer

Op dit punt scoort de Erasmus Universiteit het laagste cijfer van alle universiteiten: een 5,89. Met een 7 doen Wageningen en Twente het veel beter op dit punt, en ook in z’n totaliteit. Als alle punten worden meegerekend, zoals informatievoorziening, intake en begeleiding, eindigt de EUR met een zesje als één na laatste. Het beste scoort de universiteit op het aspect ‘gebouwen’ met een 6,78.

‘Gezamenlijk aangescherpt beleid’

“Ondanks dat de EUR vorig jaar op de allerlaatste plaats stond, en dus 1 stapje is geklommen, moet er nog veel gebeuren”, beaamt Nicoline Lodeweges. Zij is de coördinator van voorzieningen op de campus voor studenten met een functiebeperking.

Lodeweges heeft de laatste jaren ingezet op het verbeteren van de intake en de faciliteiten voor studenten met dyslexie. Faculteiten moeten volgens haar vanuit de aangescherpte richtlijnen toewerken naar -op hoofdlijnen- gezamenlijk beleid voor studenten met een functiebeperking. “Elke examencommissie apart behandelt verzoeken van studenten, en dan kan zelfs de uitkomst verschillen.”

Wettelijke kwaliteitseis

Vanaf 1 januari wordt het een wettelijke kwaliteitseis dat een opleiding toegankelijk moet zijn voor alle studenten, dus ook die met een functiebeperking. Lodeweges hoopt dat dat aanzet tot een homogener beleid dat voor de hele universiteit zal gelden.

Jubileum

De resultaten staan in een onderzoeksrapport dat het Centrum voor Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), net als voorgaande jaren, heeft gemaakt in opdracht van de stichting Handicap + Studie. Het wordt vandaag in Madurodam gepresenteerd op het jubileumcongres. De stichting bestaat 65 jaar. HOP/LJ