Het eerste kabinet Rutte gaat vooral symboolpolitiek bedrijven. Van doortastende maatregelen of realistische plannen is in het regeerakkoord nauwelijks sprake, zeggen critici. Vijf EUR-prominenten aan het woord.

    Van links naar rechts: Bas Jacobs, Philip Hans Franses, Cees Langeveld, Han Entzinger en Rinus van Schendelen.

Economie

Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën, noemt het regeerakkoord op zijn weblog ‘economisch bezien drie keer niks’. Door wel te bezuinigen, maar niet te hervormen, ontstaat er schade op de korte termijn en weinig winst op de lange termijn. “Het is eigenlijk verbijsterend dat VVD en CDA liever met de PVV in zee gaan dan met welke andere partij dan ook. Iedere andere coalitie had een betere economische score kunnen boeken. Ik kan hieruit maar een conclusie trekken: Rutte en Verhagen zijn met huid en haar opgegeten door Wilders.”

Onderwijs

Volgens Philip Hans Franses, hoogleraar Toegepaste Econometrie en decaan van de economische faculteit, wordt de EUR door dit regeerakkoord gedwongen om prioriteiten te stellen. “Ik heb bij het bestuur van de universiteit aangedrongen dat er niet bezuinigd mag worden op onderwijs en onderzoek. Dan maar een gebouwtje of een parkeerplaats minder.” Schertsend: “En hopen dat we met de kerst nieuwe verkiezingen hebben.”

Cultuur

Als het regeerakkoord uitgevoerd wordt, ontbreekt het de beleidsmakers aan visie en is er sprake van een ‘frontale aanval’. Dat zegt Cees Langeveld, bijzonder hoogleraar Economie van de podiumkunsten en directeur van het Bredase Chassétheater, in de Volkskrant. “Als je vindt dat kunstinstellingen meer geld uit de markt moeten halen, maak dat dan aantrekkelijk en straf dat niet af met een belastingverhoging. Dat is een tegengestelde actie.”

Immigratie

Han Entzinger, hoogleraar Migratie- en Integratiestudies en D66-lid, legt in De Groene Amsterdammer uit dat de partijen zich druk maken om problemen die nauwelijks nog bestaan. “Er komen nauwelijks nog kansarme migranten naar Nederland. De maatregelen uit het gedoogakkoord horen bij een probleem van vijftien jaar geleden.”

Internationaal

We kunnen best vertrouwen hebben in dit minderheidskabinet, zegt Rinus van Schendelen. Maar het is volstrekt onrealistisch dat Rutte zich afzet tegen ontwikkelingssamenwerking en de Europese Unie, aldus de hoogleraar Politicologie. “Door EU-wetten en het nieuwe Lissabon Verdrag uit december 2009 is heel veel binnenslands geklets al lang irrelevant”, zegt hij in De Pers. “Ik schat dat globaal de helft van het gedoogakkoord aldus irrelevant is, of binnenkort wordt als je kijkt naar nieuwe EU-wetsvoorstellen. In theorie kan Nederland EU-wetten wijzigen of aankomende beïnvloeden; in de praktijk valt dat stevig tegen.” GM