Studenten die voordat ze een studie kiezen een studiekeuzegesprek bij hun opleiding hebben gevoerd, stoppen minder snel met hun studie en halen betere studieresultaten. Tot die voorzichtige conclusie komt het Kohnstamm Instituut.

Het instituut bestudeerde de eerste experimenten met studiekeuzegesprekken en het invullen van vragenlijsten bij zeven hogescholen en vier universiteiten. De Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus Universiteit was een van de elf instellingen, waar vanaf 2009 in juni en augustus studiekeuzegesprekken plaatsvonden.

Betere resultaten

“De studenten die deelgenomen hebben aan de gesprekken, deden het gemiddeld duidelijk beter tijdens hun studie”, zegt Ad Scheepers, projectleider van de studiekeuzegesprekken van Bureau Onderwijs op de EUR. De conclusies van het Kohnstamm Instituut zijn deels voortgekomen uit de gegevens van RSM. De faculteit heeft gekeken of studiekeuzegesprekken werken door de deelnemers aan de gesprekken die daadwerkelijk bij RSM zijn gaan studeren te volgen en ook studenten die niet aan de gesprekken hebben meegedaan.

Risicogroepen

Dit jaar hebben er meer aankomende studenten aan de gesprekken meegedaan dan in 2009. Nu kan iedereen die zich in wil schrijven bij RSM deelnemen aan een studiekeuzegesprek, maar in de praktijk is er in de zomerperiode altijd een deel dat niet kan komen. Via de website van de universiteit kunnen aankomende studenten vragenlijsten invullen. De antwoorden worden beoordeeld op zeven factoren, waaronder motivatie om de opleiding te volgen en eindcijfers op het vwo. Deze factoren zouden het succes van studenten kunnen voorspellen.

Extra begeleiding

Tijdens de gesprekken wordt onder andere ingegaan op zelfwerkzaamheid en studievaardigheden. Scheepers: “We hebben er door de gesprekken risicogroepen uit kunnen halen, die bijvoorbeeld op het vwo ook al relatief minder studievaardigheden hadden.” Deze studenten werden dan benaderd voor extra begeleiding.

Universiteitsbreed

Op dit moment zijn ook andere faculteiten bezig met voorbereidingen om studiekeuzegesprekken aan te kunnen bieden aan scholieren. Scheepers: “Het is belangrijk dat alle aankomende studenten studiekeuzegesprekken kunnen voeren. Ook gaan medewerkers van de EUR al met leerlingen op middelbare scholen over hun studiekeuze in gesprek.” TL/ HOP