Update 01-10-2010

Masterstudenten raken hun basisbeurs kwijt, blijkt uit het concept-regeerakkoord van VVD en CDA. Trage studenten gaan bovendien 3.000 euro extra collegegeld betalen.

De basisbeurs – waarvoor het CDA fel campagne voerde – blijft alleen voor bachelorstudenten bestaan, net als de aanvullende beurs. De VVD krijgt zijn zin met de invoering van een sociaal leenstelsel in de masterfase, “in ruil voor veel beter onderwijs”. 

Slome student betaalt extra

Wie meer dan een jaar uitloopt, gaat jaarlijks 3.000 euro extra collegegeld betalen en verliest het recht op een ov-kaart. Instellingen krijgen voor iedere trage student drieduizend euro minder bekostiging.

Aflossingstermijn verlengen

In de toekomst denkt het kabinet in oprichting geld terug te verdienen door de aflossingstermijn voor studieleningen met vijf jaar te verlengen; schulden worden dan minder snel kwijtgescholden.

Wees onderscheidend

In lijn met de commissie-Veerman bepleit het regeerakkoord meer selectiemogelijkheden voor opleidingen, meer excellentie in het onderwijs en meer vrijheid voor instellingen om zich te specialiseren. De bekostiging zal meer op kwaliteit dan op kwantiteit zijn gericht en “minder perverse financiële prikkels” bevatten.

Geld vrij voor innovatie en onderzoek

Door schaalvergroting en betere samenwerking met het bedrijfsleven en met onderzoeksinstituten komt naar verwachting jaarlijks negentig miljoen euro beschikbaar voor onderzoek en innovatie. Resultaten van belangrijk wetenschappelijk onderzoek moeten voortaan beter worden “omgezet” naar de markt. HOP