Wetenschappers citeren steeds meer uit artikelen van hbo-medewerkers. Ook komen deze citaten vaker in belangrijkere tijdschriften terecht. Dat concludeert het Centre for Science and Technology Studies (CWTS) in Leiden.

Geen bezwaar

Dr. Remco Zwinkels van de vakgroep Business Economics van de Erasmus Universiteit heeft geen bezwaar tegen citeren uit publicaties van hogescholen: “Als het uit een goed tijdschrift komt, is het geen probleem. Het gaat om de inhoud.” Of hij al eerder geciteerd heeft uit artikelen van hogescholen weet hij eigenlijk niet: “Ik let er niet op.”

“Ik zou het niet eens weten”, zegt ook dr. Sandra van Thiel van de vakgroep Bestuurskunde. “Ik gebruik allerlei boeken. Het zal best eens gebeuren dat daar artikelen van hbo-docenten tussen zitten. De scheiding tussen hbo’s en universiteiten is sowieso natuurlijk minder strikt geworden in de afgelopen tijd.”

Impact

Hoe vaker een wetenschappelijke publicatie geciteerd wordt door andere wetenschappers, hoe meer ‘impact’ een artikel heeft. Nederlandse hogescholen blijken het lang niet slecht doen. Over het algemeen liggen universiteiten op hen voor, maar de hbo-publicaties hebben alvast meer ‘impact’ dan die van de Universiteit van Tilburg. In Nederland wordt het meest geciteerd uit publicaties van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vanaf 2001 hebben hbo-instellingen lectoren aangesteld om wetenschap een plaats te geven in het hoger beroepsonderwijs. Inmiddels zijn dat er bijna vijfhonderd. Toch zal het nog wel even duren voordat hogescholen werkelijk mee gaan tellen in de wetenschap. De Nederlandse hogescholen publiceren slechts rond de 150 artikelen per jaar, waarvan een deel samen met universitaire onderzoekers is geschreven; de universiteiten en academische ziekenhuizen publiceerden vorig jaar meer dan vijfentwintigduizend artikelen. TL/HOP