Een minderheidskabinet van VVD en CDA gaat bezuinigen op de basisbeurs, meldt het ANP. Studenten zouden straks nog maar drie jaar studiefinanciering krijgen en voor het vierde jaar geld moeten lenen.

De VVD wilde de studiefinanciering oorspronkelijk inruilen voor een sociaal leenstelsel. Het CDA was daar fel op tegen. Om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs niet in gevaar te brengen, was het volgens deze partij beter om trage studenten een hoger collegegeld te laten betalen. Of er van dat voorstel iets is overgebleven in het concept regeerakkoord, moet nog blijken.

Geen inflatieverhoging

Twee weken geleden werd al bekend dat de studiefinanciering de komende twee jaar niet met de inflatie wordt verhoogd. HOP