Het krijgen van een kind zorgt gemiddeld voor een verslechtering van de relatie tussen de ouders. Mannen gaan zich eenzamer voelen, helemaal als ze in dezelfde periode trouwen. Er is één uitzondering: vrouwen die meer gaan werken, ervaren de negatieve effecten niet.

Voor studenten, die in de meeste gevallen nog kinderloos en ongehuwd zijn, bevat het onderzoek van EUR-socioloog Renske Keizer weinig goed nieuws. Het artikel dat Keizer samen met Pearl Dykstra en Anne-Rigt Poortman in het Journal of Family Psychology publiceerde, ontkracht het idee dat een baby een positieve impuls is voor het huiselijk geluk.

Luiers

Als oorzaak noemt Keizer de toename van dagelijkse regeldingen. Het gaat daarbij met name om de eerste paar jaar. Mannen vinden het soms moeilijk dat er ook aandacht naar het kind gaat, zegt ze. “Je vraagt niet meer alleen: hoe was je dag? Maar ook: wie doet de luiers?”

Rauw op hun dak

Het onderzoek, uitgevoerd met een dataset van het Netherlands Kinship Panel Study (338 vrouwen en 262 mannen) heeft twee meetpunten. Eis voor de deelnemers is dat ze in de tussenliggende periode hun eerste kind hebben gekregen. Dat mannen meer negatieve effecten ervaren dan vrouwen komt volgens Keizer omdat ze de verandering rauwer op hun dak krijgen. “Voor mannen begint het krijgen van een kind met de geboorte, terwijl vrouwen er al negen maanden aan kunnen wennen. Daarbij is het moederschap voor vrouwen een veel groter deel van hun identiteit dan het vaderschap voor mannen.”

Betekenisvol leven

Na verloop van tijd neemt de onvrede af. Wanneer ouders van oudere kinderen worden vergeleken met kinderloze mannen en vrouwen van dezelfde leeftijd, blijkt dat de eerste groep wel degelijk gelukkiger is. In het begin geeft het nog even stress, zo’n krijsend kind, maar op den duur draagt het bij aan een betekenisvol leven, is de wetenschappelijke consensus.

Deeltijdland

Dat vrouwen die meer zijn gaan werken gelukkiger blijken te zijn, wijt Keizer aan het combineren van meerdere rollen. Het is ook geen verrassende uitkomst, maar misschien wel een ongewenste. Nederland is een deeltijdland, benadrukt ze, waarin mensen nog altijd moeilijk kunnen wennen aan het idee dat werken gezond is voor moeder en kind. “Het credo van de moedermaffia is: een goede moeder zit thuis voor haar kinderen.” GM