Demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt gaat het collegegeld van studentbestuurders definitief niet kwijtschelden. Er is genoeg geld om bestuurlijk actieve studenten te steunen, vindt ze. Al weten studenten dat vaak niet.

Volgens de staatssecretaris biedt het nieuwe profileringsfonds – dat het afstudeerfonds vervangt – instellingen zelfs ruimere mogelijkheden om studenten te compenseren dan louter vergoeding van hun collegegeld.

Onwetendheid

Ze baseert zich op onderzoek van de Onderwijsinspectie waaruit blijkt dat de geringe belangstelling van studenten voor bestuurs- en medezeggenschapsfuncties niet zozeer veroorzaakt wordt doordat ze geen financiële tegemoetkoming krijgen. Het probleem is vooral dat ze niet weten of – en hoeveel – geld ze kunnen krijgen.

Beter voorlichten

Vooral hbo-studenten benutten de beschikbare middelen niet optimaal. Terwijl deze groep juist aangeeft dat een vergoeding een extra motivatie zou zijn om zich bijvoorbeeld voor de opleidingscommissie in te zetten. Hogescholen moeten hun studenten beter voorlichten over de vergoedingen die ze kunnen krijgen, al zou er de laatste jaren wel een inhaalslag zijn gemaakt. HOP