De Rotterdamse student is kieskeurig als het gaat om huisvesting. Kwantitatief is er nauwelijks sprake van kamernood. Wachtlijsten ontstaan doordat studenten met een eisenpakket aankomen. Dat zegt woningcorporatie Stadswonen.

Als je wilt, heb je binnen no time een kamer, daar komt het op neer. Het probleem is alleen, zegt een medewerker van Stadswonen, dat veel studenten niet aan de rand van de stad willen wonen. “Als ze Rotterdam binnen komen, hebben ze het centrum of Kralingen op hun netvlies gebrand staan.”

Drie maanden

Terwijl de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) moord en brand schreeuwt over een tekort van twintigduizend wooneenheden in Nederlandse studentensteden, lijkt de situatie in Rotterdam onder controle. Gemiddeld bedraagt de wachttijd nu zes tot negen maanden; in de loop van het collegejaar gaan daar zelfs nog drie maanden vanaf.

Landelijk ligt het gemiddelde op twaalf maanden. En in steden als Utrecht, Den Haag en Amsterdam moeten studenten doorgaans anderhalf tot twee jaar geduld hebben. Daarmee vergeleken noemt LSVb-voorzitter Sander Breur de Rotterdamse situatie “heel vriendelijk”.

Leegstand

Typerend voor een kwalitatieve woningnood, zoals het Rotterdamse probleem wordt omschreven, is de aanwezigheid van zowel leegstand als lange wachtlijsten. Volgens Stadswonen weigeren studenten een kamer in Rotterdam-West of -Alexander, omdat ze willen wachten op een plek in het hart van de stad, bijvoorbeeld in woontoren ‘De Hoge Wiek’. Terwijl je dat wachten net zo goed kunt doen terwijl je al op kamers zit, aldus Stadswonen. “Je hebt nog jaren om op je droomplek terecht te komen. Wij stimuleren het verhuizen alleen maar.”

Oplevering

Ook de buitenlandse studenten, voor wie het een paar jaar geleden nog problematisch was om woonruimte te vinden, zijn dit jaar allemaal onder de pannen. Dat komt mede door de oplevering van honderd wooneenheden in het F-gebouw op campus Woudestein vorig jaar. De helft van de ruim twaalfhonderd studenten wordt, direct of indirect, gehuisvest door de EUR. “En dat is eigenlijk heel gladjes verlopen”, aldus Bas Takens van het Erasmus Facilitair Bedrijf. GM