Het aantal studenten zonder ziektekostenverzekering is voor het tweede jaar op rij gestegen. Universitaire studenten zijn minder vaak verzekerd dan hbo’ers, heeft het CBS berekend.

Na de invoering van de basisverzekering in 2006 daalde het aantal onverzekerde studenten van 8990 in 2006 naar 7420 in 2007, oftewel van 1,7 naar 1,4 procent. In de twee jaren daarna nam hun aantal weer toe: in 2009 naar 9540 (1,7 procent). Van alle Nederlanders heeft 0,9 procent geen ziektekostenverzekering.

Onverzekerd

In 2009 was 1,6 procent van de hbo-studenten onverzekerd en precies twee procent van de wo-studenten. Een mogelijke verklaring is dat hbo’ers vaker bij hun ouders wonen en dat deze er op letten dat ze verzekerd zijn. Alleenstaande Nederlanders blijken relatief vaak onverzekerd (2,1 procent). HOP