Wie feiten en cijfers over de Nederlandse wetenschap zoekt, kan voortaan terecht op de website www.denederlandsewetenschap.nl.

De site is gemaakt door het Rathenau Instituut en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De website was feitelijk al enige tijd online. Wie het adres kende, kon er al heen. Ook het toegepaste onderzoek van hogescholen komt aan bod.

Updaten

In de loop van de tijd zal de website worden uitgebreid, zodat bezoekers steeds meer details kunnen opvragen. Ook zal de informatie actueel worden gehouden. “Er staan nu nog cijfers over 2008 op”, zegt onderzoeker en websitebeheerder Jan van Steen van het Rathenau Instituut. “Die ga ik vervangen door cijfers over 2009.” HOP