Coassistenten huisartsengeneeskunde die in een gezondheidscentrum werken, horen per 1 april een stagevergoeding van 250 euro te krijgen. Dat staat zwart op wit in hun cao. Maar in de praktijk gebeurt het vaak niet.

Het KNMG Studentenplatform trekt aan de bel in het tijdschrift Arts in spe van deze maand. “Sommige gezondheidscentra ontkennen het bestaan van de regeling in de cao zelfs.”

Niet eerlijk

Voorzitter Ton Brouwer van het Studentenplatform bevestigt dat de vergoeding omstreden is, onder meer omdat die alleen geldt voor coassistenten in gezondheidscentra. “Sommige centra vinden het niet eerlijk dat alleen zij een vergoeding moeten betalen en individuele huisartsen niet. Ook medische faculteiten hebben er moeite mee dat er nu rechtsongelijkheid bestaat tussen hun studenten.”

Pittige werkweken

Brouwer ziet de cao van de gezondheidscentra echter als eerste stap op weg naar een stagevergoeding voor alle coassistenten: “Basisartsen in opleiding lopen twee tot drie jaar stage en werken dan gemiddeld vijftig uur per week bij allerlei medische disciplines. Ze krijgen daarvoor geen enkele vergoeding. Tijd voor een bijbaantje is er niet, dus moeten ze leven van hun beurs en een ouderlijke bijdrage, of geld bijlenen.”

Er is het Studentenplatform daarom veel aan gelegen om de nu afgesproken vergoeding voor (een deel van) de coassistenten huisartsengeneeskunde alsnog tot een succes te maken. Het gaat hen helpen met het aanvragen van de vergoeding. Ook de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband, die de cao heeft afgesloten, zal daarbij behulpzaam zijn. HOP