Ook studenten van Nederlandse komaf kunnen extra begeleiding krijgen die vooral voor niet-westerse allochtonen is bedoeld. Dat stelt staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs.

EM berichtte eerder over de drie miljoen euro die universiteiten in de Randstad voor allochtone studenten krijgen. Waarom is het geld alleen voor die studenten bedoeld, wilde de VVD-fractie weten. Is het niet oneerlijk dat autochtone studenten geen extra subsidie krijgen? En worden allochtonen hiermee niet neergezet als groep die het zonder hulp niet redt?

Demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (CDA) ziet dat anders. “Het is niet mijn bedoeling om studenten uit te sluiten of weg te zetten als slachtoffers”, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Studiesucces verbeteren

Een soortgelijke subsidie is al eerder toegekend aan vijf Randstedelijke hogescholen. Het geld is voor instellingen waar veel allochtone studenten naartoe gaan. Die moeten volgens haar proberen het studiesucces te verbeteren, zowel van allochtonen als autochtonen. “Ook autochtone studenten die extra begeleiding nodig hebben kunnen gewoon deelnemen aan de projecten.”

 

Allochtonen staken studie vaker

Volgens OCW is deze subsidie een uitwerking van eerdere afspraken met de instellingen over de grote uitval onder studenten. Te veel studenten haken halverwege de rit af. Uit de cijfers blijkt dat niet-westerse allochtone studenten vaker uitvallen dan autochtone studenten.

Het is voorlopig niet duidelijk wat de subsidie moet bewerkstelligen. Van Bijsterveldt gaat nog om tafel met de universiteiten om prestatieafspraken te maken. HOP