Met vragen over organisatorische kanten van de studie kunnen studenten vanaf vandaag terecht bij de online kennisbank ASK Erasmus. Hiermee hoopt het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC) meer service te verlenen aan de huidige en aankomende studenten.

“We willen studenten betere en completere informatie geven en dat kan met deze online kennisbank die 24 uur per dag bereikbaar is”, vertelt projectleider Lex Bontjes. Studenten kunnen terecht met vragen over onder meer financiën, inschrijving, wonen, juridische zaken en sportvoorzieningen.

Anticiperen

De site is ingedeeld volgens vijf doelgroepen: aankomende bachelor- en masterstudenten, studenten die al bezig zijn met hun bachelor of master, en internationale studenten. Bontjes: “Op deze manier kunnen we iedereen gericht naar de juiste informatie sturen. En als het antwoord er niet bij staat, kan de student naar de servicebalie gaan óf een vraag stellen per e-mail. Daarvan ontvangt hij een bevestiging, waarna we binnen 48 uur antwoorden. Zo komen we bovendien te weten aan welke informatie behoefte is; we kunnen dan de site aanpassen door nieuwe vragen toe te voegen of op bepaalde behoeftes te anticiperen.”

Engelse versie

De kennisbank is vanaf 28 juni bereikbaar, zodat ook de nieuwe lichting studenten hier terecht kan. In het najaar zal een Engelstalige versie volgen, met andere categorieën en vragen. De naam van de nieuwe kennisbank is bedacht door bachelorstudent Criminologie Jimmy Maan. Hij deed mee aan de prijsvraag die het ESSC had uitgeschreven via SIN-Online en won hiermee een dinerbon. MM

Bekijk de online kennisbank ASK Erasmus