Nederlandse studenten gaan veel vaker de grens over met een Erasmus-beurs, nu ze die ook voor een internationale stage kunnen krijgen. De populairste bestemmingen zijn Spanje en Groot-Brittannië.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Europese Unie. Het aantal Nederlandse Erasmus-studenten is in studiejaar 2008/2009 met zeventien procent gegroeid: twee keer zo snel als in de rest van Europa, want het totale aantal Erasmus-studenten nam met 8,7 procent toe.

Stages

Het komt vooral door stages, waarvoor studenten sinds 2007 een beurs kunnen aanvragen. Het totale aantal Erasmus-stagiairs nam met de helft toe. Maar ook studiepunten halen doen Nederlandse studenten tegenwoordig iets vaker met een Erasmus-beurs: dat aantal groeide met 4,3 procent, terwijl de rest van Europa op 3,4 procent bleef steken.

Groot-Brittannië favoriet

Vooral Spanje, Frankrijk en Duitsland waren populaire bestemmingen voor Erasmus-studenten, maar Nederlanders gingen liever naar Groot-Brittannië: daar gingen 631 Nederlanders studeren en 410 studenten stagelopen.

Gemiddeld gingen Erasmus-studenten voor een studie iets meer dan zes maanden op pad en voor een stage 4,5 maanden.

Het aantal Erasmus-studenten zal de komende jaren waarschijnlijk groeien, aangezien het budget wordt verruimd. HOP