Ageeth Klaassen is per september de nieuwe voorzitter van de Universiteitsraad. Klaassen, universitair docent ondernemingsrecht, neem de voorzittershamer over van bestuurskundige Harry Daemen.

Klaassen was de enige kandidaat voor het voorzitterschap die is voorgedragen door de vertrouwenscommissie van de raad. Ze is benoemd voor een periode van twee jaar.

‘Extra ogen’

‘Een logische stap’, noemt Klaassen (37) haar sollicitatie naar het voorzitterschap van de U-raad. Ze neemt al vier jaar zitting in de raad als lid namens de Erasmus School of Law. “Ik vind medezeggenschap belangrijk binnen de organisatie; studenten en medewerkers vormen extra ogen voor het bestuur”, aldus de juriste die negen jaar geleden, na haar studie en promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen, naar Rotterdam kwam.

‘Oplossingsgericht’

Het voorzitterschap van de Universiteitsraad stelt haar twee dagen per week vrij van andere werkzaamheden. Klaassen pleit voor een heldere beleidsagenda voor de raad; die speerpunten moeten de raadsleden houvast bieden gedurende het jaar. Verder hecht Klaassen aan een goede verstandhouding met het College van Bestuur en kiest ze voor een oplossingsgerichte werkwijze. WG