De contractvoorstellen die nieuwe cateraar Albron doet aan de medewerkers van huidige cateraar Avenance vallen verkeerd. Medewerkers worden verschoven tussen de diverse locaties op de campus en, veel belangrijker nog, gaan er massaal in uren op achteruit. Een gevoel van onvrede overheerst.

“Er zijn mensen die hier al meer dan twintig jaar werken en die nu ineens van veertig naar 35 uur per week gaan, dat is natuurlijk geen doen”, zegt een medewerker. Wettelijk mag de nieuwe cateraar een beetje snoeien in de uren van de medewerkers. Voor een contractbeperking van minder dan vijf uur per week, hoeft de werkgever geen ontslag aan te vragen bij het UWV Werkbedrijf.

Urenvermindering

Alle huidige medewerkers van Avenance hebben dinsdag 15 juni een contractvoorstel gekregen met urenvermindering variërend van één tot bijna vijf uur. “Dit is geen lekker begin”, aldus een medewerkster, “want je start dan direct al met een veel minder loyaal gevoel bij zo’n nieuwe werkgever. En voor sommige medewerkers betekent het dat ze er flink op achteruit gaan qua maandsalaris, dus er zijn collega’s die ook echt in de problemen komen.”

Verhaal aanhoren

Een groot deel van het kantinepersoneel klopte vandaag direct aan bij Avenance voor raad. Een formele rol heeft dit bedrijf niet, want per 1 juli eindigt de overeenkomst met de Erasmus Universiteit. Daarmee vervallen alle rechten en plichten. Toch probeert ook locatiemanager Roel Korsten er te zijn voor zijn medewerkers, door hun verhaal aan te horen.

In beroep gaan

Donderdagochtend organiseert Avenance een korte bijeenkomst voor al het personeel, om ze uit te leggen wat hun mogelijkheden zijn. Feit is dat Albron niets onwettigs doet, dus voor de cateringmedewerkers geldt: het voorstel accepteren of ontslag nemen. In dienst blijven bij Avenance is geen optie, zolang er geen nieuwe vacatures zijn. Ontevreden werknemers kunnen wel in beroep gaan bij de interne toetsingscommissie, bestaande uit een lid van de vakbond ABVAKABO FNV, iemand van personeelszaken van Albron en een lid van de ondernemingsraad van Albron. MM

Update 17-06-2010: 

Reactie Albron: 

“Bij het overnemen van personeel van een andere cateraar, kijkt Albron vanzelfsprekend goed naar de huidige arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. In elke situatie handelen wij volgens de geldende regels omschreven in onze cao. De wens van de opdrachtgever leidt vaak tot een andere, meestal efficiënter ingestoken, invulling van de dienstverlening met urenvermindering tot gevolg.

Dit geldt ook in het geval van de catering binnen Erasmus Universiteit. Helaas kan Albron binnen het afgesloten contract niet alle medewerkers behoud van hun huidige arbeidsvoorwaarden bieden. Gelukkig hebben we meer dan de helft van de medewerkers hun eigen contract kunnen aanbieden. Voor de overige medewerkers geldt dat we proberen de vermindering in uren zo veel mogelijk te beperken en hen een optimaal contract aan te bieden. We hopen dan ook binnenkort met een tevreden cateringteam de studenten en medewerkers van de universiteit te ontvangen.”