Anno 2010 is de kamernood nog even hoog als in 2002. Ondanks de realisatie van veel nieuwe studentenkamers is het gat tussen vraag en aanbod niet gedicht. Dat komt vooral door de onverwacht grote toename van het aantal studenten.

Het beleid dat de overheid de afgelopen zeven jaar voerde was succesvol, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VROM: landelijk kwamen er 19 duizend studentenkamers bij, zevenduizend meer dan gehoopt. Maar in diezelfde periode steeg het aantal studenten met 120 duizend, een groei van ruim een kwart. Bovendien steeg het percentage uitwonende hbo’ers van 46 naar 48 procent. Daardoor kon de achterstand niet worden ingehaald.

Foto Vincent Dekkers 

Verder stijgen

De studentenaantallen zullen nog verder stijgen, voorspellen de onderzoekers, maar wel minder fors dan de afgelopen jaren. Als de bouwplannen van studentenhuisvesters integraal worden uitgevoerd, zou 55 procent van de extra vraag kunnen worden opgevangen. In elf van de dertien steden waar de plannen werden gemeten is dat zelfs tachtig procent.

Gespannen kamermarkt

De verschillen tussen studentensteden zijn nog steeds erg groot. In Amsterdam, Delft en Leiden is de kamermarkt “zeer gespannen”. In Utrecht is de situatie verbeterd, al is ook daar nog een tekort, net als in Den Haag, Wageningen, Eindhoven, Tilburg en Nijmegen. Rotterdam heeft volgens het onderzoek een beperkte druk op de kamermarkt. In steden als Zwolle en Enschede zijn juist kamers genoeg.

Geen landelijk pronleem

“Door de grote lokale verschillen is studentenhuisvesting niet meer een probleem dat in het hele land speelt”, concludeert demissionair VROM-minister Eimert van Middelkoop in een reactie op het onderzoek. Hij vindt dat de kamernood niet meer op landelijk maar op lokaal niveau moet worden aangepakt. Een goede studentenhuisvesting is immers ook in het belang van steden zelf. HOP