Studenten waren vorig jaar erg tevreden over de dienstverlening van de Informatie Beheer Groep. Voor het eerst sinds 2005 gaven ze die gemiddeld een zeven.

Dat staat in het laatste jaarverslag van de organisatie, die begin dit jaar samenging met het CFI, de financiële instantie van het ministerie van OCW, in de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Sneller

De dienstverlening was ook objectief beter dan in 2008. E-mails werden sneller beantwoord: 97 procent van de vragenstellers kreeg binnen drie dagen een mail terug, tegen 76 procent het jaar daarvoor. 84 procent van de bellers had binnen twee minuten iemand aan de lijn, een kwart meer dan het jaar daarvoor. De post werd binnen drie dagen afgehandeld in plaats van zeven. 

Bovendien werden klachten sneller behandeld en lag het aantal ombudszaken en bezwaarschriften lager dan het jaar daarvoor. HOP