Om de landelijke verkiezingen op 9 juni goed te laten verlopen op de Rotterdamse stembureaus, zijn dit keer dubbel zoveel mensen ingehuurd. Ook studenten en medewerkers van de EUR hebben zich opgegeven. EM stelt enkele van hen voor:

Wais Sediq, eerstejaars bestuurskunde:

“Om eerlijk te zijn, heb ik me vooral opgegeven vanwege de beloning. Voor acht uur werk is honderd euro snel verdiend. Maar ik ben ook geïnteresseerd in politiek. Ik houd me veel bezig met debatten en probeer vrienden en bekenden regelmatig te overtuigen van mijn standpunten.

Die komen overigens het meest overeen met D66 en daarom krijgt die partij mijn stem op 9 juni. Ik vind dat D66 goede ideeën heeft voor alle groepen in de samenleving. Niemand wordt bij hen achtergesteld of voorgetrokken.

Als voorbereiding heb ik een instructiebijeenkomst bezocht, waar onder andere verteld werd hoe je correct stemmen telt en hoe je moet optreden als iemand zich niet fatsoenlijk gedraagt in het stembureau. Ik hoop dat de opkomst hoog zal zijn, maar ik heb er een hard hoofd in.”

Ineke van der Kramer, hoofd gebruikersondersteuning Universiteitsbibliotheek:

“Altijd als ik zelf ging stemmen, was ik benieuwd hoe het zou zijn om een dagje op zo’n stembureau door te brengen. Toen ik de oproep voor de aanstaande verkiezingen voorbij zag komen, heb ik die kans daarom gepakt.

Als voorzitter kom ik op een basisschool in Feyenoord te zitten. Dat betekent dat ik de verantwoordelijkheid heb om het ‘democratische proces’ zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat is nogal wat. Daarom ben ik me goed aan het voorbereiden; ik heb een instructiebijeenkomst voor voorzitters bezocht en heb een dikke map met allerlei informatie mee naar huis gekregen.

Helaas gaat het stemmen tellen aan me voorbij, want ik zit in de eerste shift van half zeven ’s ochtends tot twee uur ’s middags. Misschien de volgende keer!”

William Klaver, eerstejaars economie en bestuurskunde:

“Ik woon in De Esch, maar moet een stembureau ergens ver in de wijk Prins-Alexander bemannen. Dat is jammer, want in mijn eigen wijk zijn er ook een aantal stemlokalen. Toch hoor je mij niet klagen, want ik vind het interessant om eens te zien hoe zo’n stemdag verloopt.

Ik zit in de tweede shift, die duurt van twee uur ’s middags tot elf uur ‘s avonds. Dat betekent dat ik aan het eind van de dag meehelp met stemmen tellen. Ik ben benieuwd wat uiteindelijk de uitslag wordt en of ik dat kan koppelen aan de mensen die ik allemaal voorbij heb zien komen.

Zelf ga ik CDA stemmen, omdat die partij het meest evenwichtige programma heeft en ik nog steeds vertrouwen heb in Jan Peter Balkenende.”