Hoogopgeleide starters komen moeilijker aan werk dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een jaarlijkse enquête onder bijna zevenduizend afgestudeerden door het weekblad Elsevier en SEO Economisch Onderzoek. De kans op een vast contract wordt steeds kleiner.

De geënquêteerde starters waren ongeveer anderhalf jaar afgestudeerd. Vier procent van hen bleek werkloos. Dat is meer dan vorig jaar, maar minder dan het totale werkloosheidspercentage van 6 procent.

Baan op niveau

Ook duurt het iets langer voordat starters een baan vinden op niveau. Afgestudeerde academici moesten 4,4 maanden zoeken. Dat is twee weken langer dan in 2009. Hbo’ers vonden na gemiddeld 2,8 maanden een passende baan, tegenover 2,5 maanden vorig jaar.

Starters krijgen steeds minder vaak een vast contract. Vergeleken met vorig jaar is het aantal afgestudeerden met een vaste baan met vijf procent gedaald, tot het laagste percentage in tien jaar.

Goed verdienen

Maar, startende hbo’ers en academici verdienen wel meer dan vorig jaar. Het gemiddelde salaris van een afgestudeerde wo’er is nu 2632 euro bruto per maand, dat van een hbo’er 2122 euro. Op extra arbeidsvoorwaarden, zoals bonussen, werd de jongste lichting starters wel gekort. HOP