Over twee weken weten we wie de nieuwe voorzitter wordt van de Universiteitsraad. Twee kandidaten hebben gesolliciteerd.

De huidige voorzitter van de U-raad, Harry Daemen, is óók het hoofd van de vertrouwenscommissie. Een situatie die volgens hem ‘wat vreemd’ aanvoelt, want het is de vertrouwenscommissie die – na de sollicitatieprocedure – een voorzittersadvies aan de raad geeft. “Ik bemoei me daarom maar niet teveel met het kiezen van mijn opvolger”, vertelt hij desgevraagd.

Gevoel

Ondanks dat Daemen dus weinig invloed uitoefent op de keuze, weet hij wel wat een nieuwe voorzitter zoal in zijn mars moet hebben. Zo moet deze – net als hijzelf – actief zijn op de universiteit. “Als je middenin de gemeenschap staat heb je meer gevoel bij het werk”, verklaart hij.

Aanrader

Het voorzitterschap vindt hij een aanrader, omdat je kennisneemt van de belangrijkste ontwikkelingen op de universiteit, en contact hebt met veel verschillende mensen. “De totstandkoming van het visiedocument voor de EUR in 2013, de reorganisatie van de diensten, het starten van nieuwe opleidingen en het masterplan voor de campus waren mooie projecten om van begin af aan bij betrokken te zijn.”

Kansen onbenut

In augustus heeft Daemen de functie zes jaar lang vervuld. Ondanks dat het werk hem nog steeds boeit, vindt hij het toch een mooi moment om het stokje over te dragen. “Als voorzitter heb ik geprobeerd om vaker over te gaan tot actie. Ik heb gemerkt dat er veel mogelijk is, maar dat de raad lang niet al haar kansen benut. Je moet er soms echt aan trekken.”

Op dreef

De nieuwe voorzitter wordt benoemd voor een periode van twee jaar. Volgens Daemen is het echter beter om langer aan te blijven. Een voorzitter is namelijk na één of twee jaar pas echt op dreef. “Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom studenten nooit solliciteren op deze functie. Twee jaar lang gemiddeld twee dagen in de week besteden aan het voorzitterschap zien velen logischerwijs niet zitten”.

Lege agenda

Is er dan nog iets wat Daemen niet gaat missen als hij zijn raadsfunctie neerlegt? “De beslaglegging op mijn agenda. Ik verheug me er op om vanaf september weer fulltime bezig te zijn als wetenschapper bij Bestuurskunde.”LJ