Hoe kan ik me op een casus voorbereiden?

Beste Bud,

Solliciterende vrienden vertelden dat zij een casus voorgeschoteld kregen. Wat houdt zo’n casus in en kan ik me erop voorbereiden?

Marya

Beste Marya,

In selectieprocedures wordt de casus inderdaad veel gebruikt. Een casus is een gevalsbeschrijving uit de beroepspraktijk die aan je wordt voorgelegd en waaraan je werkt met behulp van jouw kwaliteiten.

Er zijn twee types:

A. de casus wordt vantevoren toegestuurd en je dient daar een presentatie over te geven, of:

B. tijdens één van de gesprekken word je geconfronteerd met een casus, waarvoor je ter plekke een oplossing/ aanpak bedenkt.

Vaak  gaat het om complexe problemen met veel variabelen en/of gegevens. In alle gevallen probeert men de volgende kwaliteiten bij jou te onderzoeken:

– analytisch vermogen

– informatieverwerking

– probleemoplossend vermogen

– vermogen om samen te werken

– communicatievaardigheden

– (vaak maar niet altijd) kennis uit je opleiding

Hoe kun je je voorbereiden op een casus?

Bij type A bereid je je thuis voor en heb je wat meer tijd. Meestal vormt een type A casus een apart selectieonderdeel. Jij presenteert en de selectiecommissie/selecteur stelt vragen naar aanleiding van jouw presentatie.

Bij type B kun je je wat overvallen voelen. Type B vormt dan een (onaangekondigd) onderdeel van een selectiegesprek, waarin ook andere onderwerpen aan de orde komen. Als de casus veronderstelt dat je in teamverband werkt, betrek de vragensteller dan (als verondersteld teamlid) bij je reactie.

Mijn advies voor beide types: 

– Vat de casus kort samen en benoem doelen en benodigde acties.

– Hanteer het KISS-principe. Dat wil zeggen: Keep it Short and Simple. Hoe ingewikkelder jouw verhaal, des te groter de kans op fouten en misverstanden.

– Ook het SMART-principe kan steun bieden bij het formuleren van je doelen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden, waarbij de A ook voor Achievable kan staan).

Marya, veel succes!

Bud 

Reageer