Door de eventuele verkiezing van twee buitenlandse studenten in de universiteitsraad, lagen Engelstalige vergaderingen op de loer. Voorlopig is die zorg echter van de baan.

De buitenlandse IBA-studenten Mikus Krams en Alexandru Cogut hadden zich verkiesbaar gesteld voor de universiteitsraad, die tot op heden altijd in het Nederlands vergaderde. Voor een spontane omschakeling naar het Engels, was de raad nog niet klaar.

Onvoldoende stemmen

“Als er nu iemand in de raad komt die geen Nederlands spreekt, zullen we niet meteen overgaan op Engels”, vertelt Jacqueline Baars, secretaris van de U-raad in EM 18. Gekeken werd naar alternatieven en tussenoplossingen, maar ‘gelukkig’ is die zorg voorlopig van de baan: Krams en Cogut verzamelden onvoldoende stemmen voor een plekje in de raad.

Krams haalde bij de verkiezing – waarbij 526 van de 5512 stemgerechtigden een stem uitbrachten – 58 stemmen. Cogut volgde met 52 stemmen. Wel verkozen in het kiesdistrict van RSM werden Wieger Verberne (191 stemmen) en Robin Vossen (106 stemmen).

Opkomst

Ook op de andere faculteiten werd gestreden om plekjes in de U-raad. Hoewel de opkomst nergens boven de 30 procent uitkwam, was die op het Erasmus MC het hoogst: 602 van de 2594 stemgerechtigden kozen daar hun favoriete kandidaat; goed voor 23,21 procent. Het laagst was de opkomst bij de Faculteit Sociale Wetenschappen. Slechts 9,07 procent bracht daar hun stem uit. GH