Columnist Walewein schreef in Erasmus Magazine 17 dat studentenvereniging Gaudium misschien ten onder gaat. “Dat gerucht horen we elk jaar”, reageert Gaudium.

Ondersteboven is het bestuur van Gaudium dus niet van de column. “Elk jaar wordt er gesproken over onze ondergang, omdat wij de kleinste zijn”, denkt de assessor Wesley Bosua. “Daardoor is het makkelijk om ons zwart te maken.” Hij vermoedt echter dat de andere verenigingen stiekem helemaal niet willen dat Gaudium verdwijnt, omdat dat een verschraling van het aanbod aan studentenverenigingen zou zijn. Bovendien is dat geen goed teken voor het studentenleven in het algemeen.

Grote plus

Dat Gaudium de kleinste vereniging is van de zeven die zijn aangesloten bij de Rotterdamse Kamer van Verenigingen, deert haar niet. Momenteel telt de vereniging 120 leden, waardoor iedereen elkaar kent. “Dat is de grote plus van Gaudium”, beweert preses Tom Dogger.

Flexlidmaatschap

Ondanks de terugkerende geruchten worden elk jaar nieuwe mensen lid van de vereniging. Om met de tijd mee te gaan introduceert Gaudium nu het flexlidmaatschap: eerstejaars en ouderejaars studenten die willen ervaren of Gaudium wat voor hen is, kunnen drie maanden flexlid worden. Daarmee kunnen zij vrijblijvend verschillende activiteiten, feesten en tradities meemaken. Als dit bevalt, kunnen zij daarna overstappen naar een regulier lidmaatschap.

Afschrikken

Het bestuur ziet af van de introductieweek, omdat daaraan het beeld van een ontgroening kleeft. Ondanks dat Gaudium al sinds 1995 geen ontgroening meer heeft, denkt Bosua dat het studenten onbedoeld afschrikt. LJ

Lees meer over Gaudium en de zes andere studentenverenigingen in het Eurekaweeknummer