Vanmorgen promoveerde Bas Verheijen op zijn onderzoek naar ‘supply chains‘. Zijn promotor Jo van Nunen was vorige week plotseling overleden. Aan het begin van de plechtigheid werd een minuut stilte ingelast.

“We hebben in eerste instantie gekeken of het nog wel door kon gaan”, vertelt Ton Molendijk van het bureau van de Pedel. Na overleg met de rector en de voorzitter werd echter besloten dat het ‘in de gedachte’ van Jo van Nunen was dat de promotie van Verheijen vandaag gewoon doorgang kon vinden. Verheijen promoveerde daarom vanmorgen op ‘Vendor-Buyer Coordination in Supply Chains‘.

Stilte

Aan het begin van de plechtigheid werd een minuut stilte ingelast ter nagedachtenis aan Van Nunen. De promotie kende verder een gewoon verloop. De bul werd overhandigd door co-promotor Roelof Kuik.

Op dit moment staan geen verdere promoties op het programma waarbij Van Nunen de oorspronkelijke promotor was. GH