Kirsten Rohde, universitair docent Erasmus School of Economics

“Ik kan me niet herinneren dat ik tijdens mijn studie ooit heb gefraudeerd. Ik had veel open boek tentamens. Daar valt weinig bij te frauderen. Maar ook bij de gesloten boek tentamens heb ik nooit gespiekt.

Tentamens moeten wat mij betreft hoofdzakelijk inzicht toetsen en niet het vermogen om dingen uit je hoofd te leren. Vooral op een universiteit. Er is altijd een aantal (basis-) begrippen en concepten dat je als parate kennis in je hoofd moet hebben opgeslagen. Die basisbegrippen stellen je in staat om snel en effectief in boeken en op het internet te zoeken naar gerelateerde informatie. Verder gaat het mij vooral om het kunnen toepassen van de begrippen en concepten.”

Chris Aalberts docent faculteit Historische en Kunstwetenschappen

“Nee, natuurlijk heb ik de boel niet belazerd tijdens mijn studie. Dat doe je niet: je houdt je gewoon aan de regels omdat die hun nut hebben bewezen. Interessant dat het idee dat je niet fraudeert kennelijk ter discussie is komen te staan en niet meer vanzelfsprekend is. Nu moet het zelfs in het universiteitsblad worden bediscussieerd. Dat die onduidelijkheid er is, is erger dan individuele fraudegevallen.

Maar het zegt ook iets over het niveau van de studenten die het doen. Niet zozeer over het feit dat ze te dom zijn om aan de normen te voldoen, maar vooral omdat ze geen idee hebben wat er na hun studie gebeurt: ze hebben dan een diploma in handen waarvan ze het niveau niet waar kunnen maken. Gevolg: de ene na de andere werkgever ontslaat ze nog tijdens de proeftijd. Het ergste wat je als student kan overkomen, is dat je een opleiding haalt die je niet waard bent. Dat gebeurt kennelijk ook steeds meer.”

Elaine Mak universitair hoofddocent Erasmus School of Law

“Zonder in preken te willen vervallen, zou ik studenten afraden om te frauderen. Je hebt er uiteindelijk alleen jezelf mee. Wat mij persoonlijk betreft, gaat de stelling in ieder geval niet op. Ik ben er altijd van uitgegaan dat ik op eigen kracht een voldoende kon halen. Bovendien heb ik nooit zin gehad om de stress die bij het tentamen doen hoort, nog eens extra te verhogen.

Grappig is dat mij door bekenden soms wordt gevraagd of ik er misbruik van heb gemaakt dat ik twee zussen heb die op mij lijken en die in dezelfde periode als ik rechten studeerden aan de EUR. Een gegeven dat blijkbaar tot de verbeelding spreekt. Maar nee dus, geen spannende verhalen hier.”

‘Ik heb tijdens mijn studie de boel ook wel eens belazerd’

Fraude tijdens multiple choice tentamens neemt toe. De Erasmus School of Economics waarschuwde haar docenten en neemt maatregelen. Je zou toch denken dat universitaire studenten slimmer zijn dan de boel te belazeren. Of is dat naïef en hoort het kiezen van de weg van de minste weerstand bij de mens?