Kan het vastgeroeste beeld van de thuiswonende Erasmusstudent de prullenbak in? Nieuwe gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) suggereren van wel.

Je verwacht het misschien niet, maar Rotterdam telt superveel studenten. Met 11.641 wo’ers binnen de gemeentegrenzen, kun je stellen dat het aantal studenten dat kiest voor een verblijf in 010 verre van gering is. Sterker nog: met dit aantal is Rotterdam zelfs de 4e studentenstad van Nederland. Zij moet slechts Groningen (17.565), Utrecht (18.421) en Amsterdam (24.004) voor zich dulden.

Grootste studentenstad zónder universiteit is overigens Den Haag, die met 5.755 wo’ers vermoedelijk een significante bijdrage levert aan woonplekken voor de door kamernood in het nauw gedreven studenten uit Delft en Leiden.

Directe omgeving

Toch blijft vermoedelijk een significant deel van de Erasmusstudenten wel degelijk bij pappa en mamma wonen, want in de directe omgeving van Rotterdam zijn een hoop wo’ers te vinden. De gemeenten Capelle aan den IJssel (658), Schiedam (589) en Dordrecht (828) zijn daarbij de uitschieters. In totaal wonen in de gemeenten in de buurt van Rotterdam nog eens bijna 8.000 studenten.

Zestig procent

EM vergeleek deze cijfers met het aantal ingeschreven studenten aan de universitaire instellingen. En wat blijkt: Rotterdam doet het qua percentage studenten dat in de eigen studentenstad woont landelijk bezien helemáál niet slecht.

Met een zekere slag om de arm (het CBS vermeldt niet aan welke instelling de inwoners studeren), kunnen we namelijk stellen dat zestig procent van de EUR-studenten ook daadwerkelijk in Rotterdam woont. Dat is minder dan in het gemoedelijke Wageningen (81 procent), maar ruim meer dan in verenigingsstad Leiden (47 procent).

Te groot

Waar het beeld dat in Rotterdam weinig studenten wonen vandaan komt, is overigens niet moeilijk te raden. Wanneer we het totaal aantal studenten vergelijken met het inwonersaantal, eindigt Rotterdam met 2,0 procent (of 4,3 procent als we de hbo’ers meetellen) dik laatste. Ter vergelijking: in Groningen studeert 16,8 procent van de inwoners aan universiteit of hbo. Als we één conclusie mogen trekken, dan is het dus wel deze: de Rotterdamse student woont in een véél te grote en drukbevolkte stad. Hoog tijd dus voor een actiever campusleven. GH