Universiteiten mogen hun eigen studenten en alumni matsen bij het bepalen van de kosten van een tweede studie.

Al eerder meldden we dat een tweede studie binnenkort best weleens flink veel duurder zou kunnen worden. Met de invoering van een nieuwe wet mogen universiteiten vanaf komend studiejaar namelijk zelf bepalen hoeveel studenten aan hun instelling moeten dokken.

Voortrekken

Hoewel de beslissing over de definitieve bedragen aan de Erasmus nog een jaartje vooruit werd geschoven, rekenen sommige universiteiten vanaf september al andere bedragen. En wat blijkt? Een aantal van hen trekt daarbij de eigen (ex-)studenten voor.

De eigen studenten hoeven aan die instellingen slechts het nu nog wettelijk bepaalde tarief van 1.672 euro te betalen. Alle anderen hebben dikke pech: zij moeten namelijk (veel) meer gaan betalen.

Vragen aan de staatssecretaris

De SP vroeg zich af of dat wel mag en stelde daarom aan staatssecretaris Van Bijsterveldt de vraag of dit geen discriminatie is. Haar antwoord? Nee het is geen discriminatie. Universiteiten en hogescholen mogen niet discrimineren op afkomst of geslacht, maar “ongelijke gevallen kunnen ongelijk worden behandeld”.

Voor de duidelijkheid: het gaat hier om studenten die na afloop van hun eerste opleiding een tweede willen volgen. Het gaat dus niet om dubbelstudenten die de ene opleiding hebben afgerond en nog bezig zijn met de andere. Voor die groep geldt overal het wettelijke collegegeld.

Aan de EUR

Aan de Erasmus verandert er zoals gezegd het komend jaar nog even niets. Pas in collegejaar 2011-2012 zullen de nieuwe tarieven gaan gelden. Of de huidige EUR-student en -alumnus dan nét zo diep in de buidel zal moeten tasten als de student van buitenaf, is voorlopig echter nog even afwachten. GH/HOP