Het bestuur van de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen wil komend studiejaar de collegevrije week voor de tentamenweek schrappen, waardoor een onderwijsblok nog maar negen weken telt. Veel studenten gaan hier niet mee akkoord en zijn daarom gisteren een handtekeningenactie gestart.

Door middel van collegepraatjes willen ongeveer 20 studenten uit alle gelederen van de medezeggenschap (opleidingscommissies, faculteits- en universiteitsraad) zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen van zowel studenten, als docenten. “We streven naar 300-500 handtekeningen in anderhalve week tijd”, aldus Stephan Leewis van het Algemeen Studenten Overleg (ASO). “Deze zullen we vervolgens aanbieden aan het bestuur.” Ook heeft het ASO een hyves- en een Facebookaccount aangemaakt om meer ruchtbaarheid te geven aan de actie.

Studielast te hoog

De actie volgt op een gesprek tussen de faculteitsraad van de FHKW en opleidingsdirecteur Nel van Dijk op 20 april. Zij wisselden daarin argumenten uit voor en tegen het verkorten van de blokken. Vooral de studentgeleding van de raad was het oneens met het besluit. “De studielast wordt verhoogd, omdat de student een week minder de tijd heeft om zich voor te bereiden op het tentamen. Hierdoor komt de studeerbaarheid in het gedrang”, vreest Tjeerd van der Zwaal, vierdejaars geschiedenis.

Van Dijk wees er in het gesprek op dat er niets verandert in het aantal weken waarin college wordt gegeven: dat was en blijft acht weken. Wat verdwijnt is de collegevrije week tussen colleges en tentamenweek.

Monitoren

De opleidingsdirecteur was van mening dat na het gesprek de kous af was, omdat ze met de aanwezigen afsprak dat goed in de gaten gehouden zal worden hoe de studeerbaarheid in de nieuwe jaarindeling uitpakt. Ze is daarom verbaasd dat het ASO het er niet bij laat zitten en een handtekeningenactie is begonnen.

Genegeerd

Overigens is Van der Zwaal niet alleen boos over de inhoud van het besluit. Hij vindt dat de faculteitsraad volkomen genegeerd is door het faculteitsbestuur. “Dit voorstel had langs ons moeten gaan ter goedkeuring. Het is een kwalijke zaak dat dat niet is gebeurd.”

Twistpunt

Of de raad daadwerkelijk instemmingsrecht heeft, is een twistpunt tussen de raad en het faculteitsbestuur. “Volgens de Wet hoger onderwijs mogen wij meebeslissen over tentamendata. Aangezien de tentamens een week naar voren schuiven met de nieuwe jaarindeling, hebben wij inspraak”, beargumenteert de student.

Daarentegen meent Van Dijk dat de nieuwe jaarindeling geen verandering in het Onderwijs- en Examenreglement betreft, en dat de raad daarom geen inspraak heeft. “Wel had ik de raad in een eerder stadium kunnen informeren over het verkorten van de blokken”, geeft ze toe. LJ

Lees ook ‘FHKW wil collegevrije week schrappen’ van 1 april 2010 

Gewijzigd 11-05-10 om 13.33 uur