De raad van de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (FHKW) heeft ingestemdmet de nieuwe jaarindeling. Maar: hadden ze dat nu eigenlijk wel of niet mogen doen? Dat blijft onduidelijk, want het geschil wordt niet voorgelegd aan College van Bestuur.

Dit heeft de faculteitsraad vandaag na een stemming in de vergadering besloten. De studentgeleding van de raad kwam met het voorstel om het College van Bestuur te laten buigen over de kwestie.

Toestemming

De studenten zijn – zoals wij al eerder meldden – van mening dat de raad toestemming had moeten geven voor de nieuwe jaarindeling, omdat de tentamendata veranderen. “Op dat punt heeft de raad instemmingsrecht volgens de wet hoger onderwijs”, licht studentlid Tjeerd van der Zwaal toe. Opleidingsdirecteur Nel Van Dijk meent echter dat de nieuwe jaarindeling geen verandering in het Onderwijs- en Examenreglement betreft, en dat de raad daarom geen inspraak heeft.

Evaluatie

Hoe dan ook, de nieuwe jaarindeling bij de FHKW was een feit en blijft een feit. Dat betekent dat elk blok een week korter zal worden door het schrappen van de collegevrije week voor de tentamenweek. De faculteitsraad moet het nu doen met de belofte van het bestuur dat er goed geëvalueerd zal worden, zowel halverwege, als aan het eind van studiejaar 2010-2011.

Alternatieven

Ondertussen praten docenten binnen de faculteit al volop met elkaar over de nieuwe jaarindeling. Wat zijn de gevolgen en wat zijn alternatieven? De studentgeleding van de faculteitsraad heeft ook een alternatief voorstel bedacht. Hierin blijven de blokken tien weken, maar worden de hertentamens verspreid over het hele jaar gegeven. “Op dit moment zijn alle herkansingen in juli. Ons voorstel is om de hertentamens van blok 1 te plannen in de tentamenweek van blok 2, enzovoorts. Twee weken na beëindiging van blok 4 zijn de herkansingen van dat laatste blok. Op deze manier verkort je het studiejaar met drie weken, maar houd je blokken van 10 weken”, legt Van der Zwaal uit.

Met de petitie hebben de studenten van het Algemeen Studenten Overleg tot nu toe 120 handtekeningen verzameld van tegenstanders van de nieuwe jaarindeling. LJ