Wie de standpunten van politieke partijen over het hoger onderwijs belangrijk vindt, kan straks de website studentenkieswijzer.nl raadplegen. Die gaat vanmiddag online.

De kieswijzer is een gezamenlijk initiatief van de Landelijke Kamer van Verenigingen en de studentenorganisaties LSVb en ISO. Hij bevat 18 stellingen over onder meer de studiefinanciering, studentenhuisvesting, internationalisering en het bindende studieadvies.

Afhankelijk van hun mening over de stellingen (‘eens’, ‘oneens’, of ‘neutraal’) krijgen bezoekers van de site een stemadvies. Elf politieke partijen hebben aan de kieswijzer meegewerkt. Hij wordt op maandag 10 mei om 12.00 uur gepresenteerd in de aula van de Haagse Hogeschool. Jasper van Dijk (SP) en Marianne Thieme (PvdD) hebben hun medewerking al toegezegd.

Perfect

De initiatiefnemers zij overtuigd van de toegevoegde waarde van de speciale kieswijzer. “Bij een normale kieswijzer mag je al van geluk spreken als er één stelling over het onderwijs gaat, laat staan over het hoger onderwijs”, aldus Dennis Wiersma, vice-voorzitter van de LSVb. ISO-voorzitter Henno van Horssen zegt: “Dit is een perfecte manier voor studenten om te zien wat partijen echt met het hoger onderwijs van plan zijn.”

In 2006 trok StemOnderwijs.nl, de eerste kieswijzer voor studenten, 25 duizend bezoekers. LKvV-voorzitter Anne Muyres hoopt dat de nieuwe site dat succes ten minste evenaart. HOP