Voor een tjokvolle zaal hield demissionair premier Jan Peter Balkendende maandagochtend 10 mei een gastcollege onder de noemer: ‘Hoe voorkomen we dat de rekening van de crisis bij de jongeren terechtkomt?’. JP de ex-MP was uitgenodigd door studievereniging STAR.

Balkenende had er zichtbaar zin in. Alvorens van wal te steken, drapeerde hij zijn colbert over een stoel, want ‘college geven doe ik nooit met een jasje aan’. Op uitermate onderhoudende wijze schetste hij in een klein uurtje de staat van de Nederlandse economie en de maatregelen die in zijn ogen genomen moeten worden om de zaak niet in het honderd te laten lopen. Regelmatig betrok hij de zaal bij zijn betoog door vragen te stellen aan studenten.

Veel op het spel

Naarmate de tijd verstreek, werd zijn college weliswaar steeds meer een verkapt CDA-campagnepraatje, maar dat mocht de pret niet drukken. Kern van het betoog van de optimistisch gestemde Balkenende: wij doen het in Nederland helemaal niet zo slecht in vergelijking met de rest, maar er staat ons wel het nodige te doen om dat zo te houden. “Stimuleren van kennis en innovatie, verminderen van bureaucratie en regels, loonmatiging en geen lastenverzwaring, de AOW naar 67 jaar, bevorderen van vakmanschap en het saneren van de overheidsfinanciën bijvoorbeeld”, somde hij op. Immers: “Er staat veel op het spel in deze moeilijke, maar ook fascinerende tijd.”

Te laat

Overigens werden talloze studenten teleurgesteld toen zij bij zaal M1-12 werden weggestuurd door de beveiliging. STAR was genoodzaakt om de deuren te sluiten op het moment dat Balkenende de zaal betrad. Dat was tien minuten voor aanvang van de lezing. De beveiliging van de Balkenende stond erop dat daarna niemand meer werd binnengelaten. Veel studententen reageerden hierop verontwaardigd – ‘Nu stem ik zeker geen CDA’, riep één van hen. Deze studenten hadden de flyer echter beter moeten lezen, want lettend op hun imago – op het allerlaatste nippertje binnenkomen – had STAR de aanvangsttijd expres met een half uur vervroegd. GE/LJ

Gewijzigd 12-05-10 11.13 uur