Als het aan de faculteitsraad van de Erasmus School of Law (ESL) ligt, wordt het in het eerste bachelorjaar niet mogelijk om een vijf met een zeven te compenseren. In een brief adviseerde de raad negatief over de invoering van ‘compensatoir toetsen’.

In het voorstel voor compensatoir toetsen staat dat studenten in hun eerste bachelorjaar maximaal twee vijven mogen compenseren met zevens, met behoud van twee herkansingen. De faculteitsraad vindt dit geen goed idee en geeft hiervoor per brief meerdere argumenten, zoals:

  • Studenten zouden niet voldoende basiskennis opdoen in het eerste bachelorjaar als twee vijven volstaan. Als gevolg hiervan zou een student in jaar twee in moeilijkheden kunnen komen bij vakken die voortbouwen op basisvakken die met een onvoldoende zijn afgesloten.
  • In het huidige voorstel mogen studenten een vak van 9 ECTS compenseren met een vak van 6 ECTS. Hier is de raad het volstrekt niet mee eens, omdat je deze vakken niet aan elkaar gelijk kunt stellen.
  • Nog onduidelijk is welk effect compensatoir toetsen heeft voor de kansen op de arbeidsmarkt voor afgestudeerde juristen. Worden hun kwaliteiten nog wel op waarde geschat door het beroepsveld?

Onverdeeld positief

Het bestuur van de ESL heeft naar aanleiding van de brief nog geen beslissing genomen over het wel of niet invoeren van compensatoir toetsen. Decaan Maarten Kroeze is onverdeeld positief over het systeem. In de vergadering met de faculteitsraad op 19 april zei hij dat de mogelijkheid een vijf te compenseren de doorstroming verbetert. “Als studenten zo nominaal mogelijk het programma doorlopen, zullen zij eerder afstuderen en gaat het rendement omhoog.”

Dunne scheidslijn

In diezelfde vergadering geeft Kroeze meer argumenten. “Uit onderzoek blijkt dat studenten die een 5 halen voor een tentamen, net zo goed een voldoende hadden kunnen halen als er andere vragen waren gesteld. En vice versa.”

Nog geen besluit

De faculteitsraad mag dan negatief geoordeeld hebben over compensatoir toetsen, de decaan kreeg van afzonderlijke secties en van de opleidingscommissie Rechtsgeleerdheid positieve steunbetuigingen. De besluitvorming heeft Kroeze doorgeschoven naar de volgende bestuursteamvergadering. Eerst gaat hij alle adviezen op een rijtje zetten. LJ

Begin februari organiseerde de ESL al een studiemiddag over compensatoir toetsen. Lees meer over wat de voor- en nadelen zijn van dit systeem.