Het verzoek om de Togamaster en de master Aansprakelijkheid en Verzekering van de Erasmus School of Law te verzelfstandigen, is afgewezen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het verzoek werd geweigerd, omdat de masters niet door de doelmatigheidstoets heen kwamen. Hiermee toetst een speciale commissie of de opleiding een oplossing biedt voor een in het beleid van de Rijksoverheid geschetst probleem. “Uit beleidsstukken moet blijken dat er volgens de minister in aanvulling op het bestaande masteraanbod een specifieke behoefte bestaat aan de opleiding”, aldus Ferry Blom, beleidsmedewerker Onderwijs Studentenzaken en Onderzoek van de Erasmus School of Law (ESL).

Teleurstelling

“De afwijzing was een teleurstelling voor de faculteit”, aldus Blom. Maar de ESL liet het er niet bij zitten en diende een bezwaarschrift in. “Hierin hebben we verder uitgediept waarom wij denken dat de masters het wel degelijk verdienen om zelfstandig te worden. Om onze redenering kracht bij te zetten, hebben we het bezwaarschrift nader onderbouwd met extra beleidsstukken en literatuur.”

Inhoudelijke toets

Als de masters in tweede instantie wel slagen voor de doelmatigheidstoets, zullen ze vervolgens inhoudelijk bekeken worden in het zogenoemde accreditatieproces. LJ