Dit voorjaar zijn weer de jaarlijkse verkiezingen voor studentleden van de Universiteitsraad, de faculteitsraden, de studentenraad Erasmus MC en de Instituutsraad BMG. De strijd loopt van maandag 10 mei tot en met woensdag 19 mei. De kandidaten voor de U-raad zijn al druk in de weer om zichzelf te presenteren.

Een van de kandidaten vanuit de economische faculteit is Rens van Rijn (21), vierdejaars Economie en Rechten. Hij wil zich inzetten voor enkele praktische verbeteringen. “Internationale uitwisseling moet worden verbeterd, ik vind dat je ook tijdens je master weg moet kunnen, en het netwerk van partners moet worden uitgebouwd. Ook moet worden geïnvesteerd in de faciliteiten als meer stopcontacten, meer fietsenstallingen en het moet mogelijk zijn om overal op pc’s in te loggen. Daarnaast kan de inschrijving voor vakken veel eenvoudiger dan de drie systemen die je nu door moet”, vindt Van Rijn.

Meer en groter

Een van de kandidaten van RSM is Wieger Verberne (25) , masterstudent Bedrijfskunde. Hij wil zich gaan inzetten voor uitbreiding van de universiteit. “Er moeten meer woningen komen op de campus, plus winkels, en grotere pc-zalen. Dat kan door te bouwen op de huidige parkeerplaatsen en onder gebouwen parkeergarages te maken. We moeten uitbreiden, zodat meer studenten in Rotterdam komen wonen. Ze zullen hier meer betrokken zijn, zich ontplooien en zo meer kansen maken in het bedrijfsleven.”

Stem ook!

In totaal nemen twaalf studentleden zitting in de U-raad, evenredig verdeeld over de faculteiten. Bij enkele faculteiten zijn evenveel kandidaten als zetels en vindt dus geen verkiezing plaats. Het gaat om de medische faculteit en de faculteiten der Wijsbegeerte en Historische en Kunstwetenschappen. Elders is de strijd al losgebarsten. De U-raad is een spreekbuis voor alle studenten en medewerkers van de EUR en heeft regelmatig overleg met het College van Bestuur (CvB) over het beleid op het terrein van onderwijs, onderzoek en personeel. Stem dus ook! Dat kan online. De uitslag zal donderdag 20 mei bekend worden gemaakt. MM