Louk de la Rive Box nam donderdag 22 april afscheid als rector van het Institute of Social Studies in Den Haag. De scheidend rector ontving uit de handen van burgemeester Van Aartsen van Den Haag de Koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Voor zijn ‘lifetime commitment of helping the poor to help themselves’.

Box was in zijn afscheidstoespraak kritisch op de overheid en de universiteiten, omdat het nogal eens aan steun voor internationale instituten als het ISS heeft ontbroken in het verleden. Zo kan het ISS pas nadat het zich bij de EUR heeft aangesloten, aanspraak maken op onderzoeksgeld van NWO. Ook waren sommige ministers van Ontwikkelingssamenwerking in het verleden meer geïnteresseerd in buitenlands onderzoek, dan in de kennis over internationale samenwerking van het ‘eigen’ ISS.

Engelstalig

Ook konden Nederlandse studenten zich niet inschrijven voor een opleiding aan het ISS. Onterecht, zo zei Box, want de internationale kennisinstituten, zoals het ISS, zijn de voorlopers geweest als het gaat om Engelstalig onderwijs, nog voor universiteiten ook maar spraken over internationalisering.

Juliana

Box verwees in zijn verhaal geregeld naar de roemruchte speech die toenmalig kroonprinses Juliana in 1952 hield voor het Amerikaanse congres. Haar uitspraak: ‘One world or none’, deed destijds veel stof opwaaien in een wereld waar de Koude Oorlog in alle hevigheid losbarstte. En hij besloot zijn verhaal met zijn persoonlijke versie van Juliana’s uitspraak: “I work for one world, because there is no other.” Daarna droeg hij zijn rectorstoga over aan zijn opvolger Leo de Haan. WG (foto: Piet Gispen)