Scholieren nemen vaker een jaartje vrij voordat ze naar de universiteit of hogeschool gaan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Zo’n tien jaar geleden koos meer dan negentig procent van de vwo’ers direct na het eindexamen voor een vervolgopleiding. Sindsdien werden het er steeds minder, afgezien van een opleving aan het begin van de eeuw. Van de vwo’ers die in 2008 eindexamen deden, stroomde slechts 83 procent meteen door naar universiteit of hogeschool.

Onder havisten jojoot het percentage op en neer, maar normaal gesproken stoomt tussen de vijfentachtig en negentig procent direct na het havo-examen door naar hbo of vwo. Maar ook hier blijkt een neerwaartse trend. Vijf jaar geleden koos negentig procent van de havisten voor een vervolgopleiding. Drie jaar later was dat nog maar 86 procent. Zo klein is dit aandeel sinds 1995 niet meer geweest.

In beide groepen gaan meisjes er iets vaker tussenuit dan jongens. Sommige jongeren gaan op wereldreis, andere denken over hun studiekeuze na. Maar daarover geven de getallen geen uitsluitsel. Evenmin blijkt hoeveel scholieren helemaal niet meer in het onderwijs terugkeren.

Afgelopen studiejaar begonnen opvallend veel nieuwe eerstejaars studenten aan een opleiding in het hoger onderwijs. Door de economische crisis zou de populariteit van een jaartje werken of rondreizen wel eens afgenomen kunnen zijn. HOP