Het bestuur van de Faculteit der Historische- en Kunstwetenschappen (FHKW) wil de vrije week voor de tentamenweek schrappen. Hierdoor zou een blok nog maar negen, in plaats van tien weken duren. De studenten van de faculteitsraad protesteren.

Door de blokken te verkorten, kan het collegejaar één week later starten en eindigt het twee weken eerder. Dit moet de docenten in de zomer extra tijd geven voor het nakijken van tentamens, bachelor- en masterscripties. Dit schrijft opleidingsdirecteur Nel van Dijk in een brief aan de faculteitsraad.

Minder uitstelgedrag

Volgens Van Dijk zal de FHKW met de nieuwe indeling van het studiejaar meer op één lijn liggen met buitenlandse universiteiten. Dat betekent dat buitenlandse studenten meer tijd hebben om alle administratieve zaken (huisvesting, visa) op tijd te regelen. Bovendien verwacht Van Dijk dat door het schrappen van de vrije studieweek voor de tentamenweek, studenten minder uitstelgedrag zullen vertonen en gedurende de collegeweken de stof beter bijhouden.

Verhoogde studielast

De studentleden van de faculteitsraad zijn het absoluut niet eens met het verdwijnen van de vrije studieweek. Zij zijn benieuwd of het bestuur van de FHKW bewijs heeft voor de uitspraak dat studenten juist door een vrije week uitstelgedrag vertonen. Ook willen ze weten of het bestuur in de nieuwe indeling rekening heeft gehouden met het volgen van een minor bij een andere faculteit, of het lopen van een stage. Bovendien maken de studenten zich ernstige zorgen over de studielast. “In één blok moeten vijftien ECTS worden gehaald. Als het blok wordt verkort naar negen weken, dan gaat de studielast per week omhoog met ongeveer 5 uur”, rekent student Louise Kranenburg voor.

Ook meer drukte voor docenten

De studenten in de raad hebben wel begrip voor de werkdruk van docenten in de zomer. De aanwezige docenten in de raad beamen dat de zomers hectisch zijn, maar zijn niet onverdeeld positief over de nieuwe jaarindeling. Zij vragen zich in de vergadering af of de druk zal toenemen als de collegevrije week wegvalt. Volgens hen is er dan nog minder tijd voor het voorbereiden van het tentamen en het nakijken van opdrachten.

Binnenkort zal de faculteitsraad met Nel van Dijk om de tafel gaan zitten om het plan voor de nieuwe jaarindeling kritisch tegen het licht te houden. LJ