De gemeenteraadsverkiezingen: hoe bepaal jij je stem?

Op 3 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Hoe bepalen de studenten aan de EUR hun stem? Doen ze dat de dag van tevoren snel aan de hand van de stemwijzer of wordt er meer over nagedacht?

    

Mirjam Poolster, eerstejaarsstudent filosofie

“Ik weet al wat ik ga stemmen, maar dat vertel ik liever niet aan iedereen. Mijn keus voor een partij wordt voornamelijk bepaald door de lokale politiek en door lokale issues. De onderwerpen die tijdens de studentendebatten op de campus worden besproken beïnvloeden mijn stem niet.

Ik denk dat de daar besproken zaken meer van belang zijn voor de landelijke politiek, in plaats van de gemeentelijke. Het feit dat veel studenten hun keus zullen laten bepalen door de dreigende afschaffing van de studiebeurs, vind ik begrijpelijk. Ik kan me voorstellen dat een lokale partij die een bepaald standpunt daarover heeft ingenomen meer stemmen zal krijgen.”

Wouter Kreukniet (19), eerstejaarsstudent rechten

“Mijn stem gaat waarschijnlijk naar de VVD, omdat ik dat de minst slechte partij vindt. Ik wil geen echt linkse partij steunen, omdat ik van mening ben dat de sociale wetgeving in Nederland al goed genoeg is. Ik denk dat een voornamelijk links beleid Nederland zal tegenhouden om in de toekomst nog te kunnen concurreren met landen die een flexibelere arbeidsmarkt hebben, zoals China of de VS.

Partijen als de SP of de SGP zullen nooit mijn stem krijgen. Ik vind dat dat soort partijen wel heel erg hun zienswijze aan anderen willen opleggen. Ze proberen invloed uit te oefenen op alle aspecten van je leven. Daarom stem ik ook op de VVD; het liberale van hun beleid spreekt me veel meer aan.”

Carel van S. (25) masterstudent financieel recht*

“Ik heb nog niet genoeg onderzoek gedaan om te weten waar ik op ga stemmen. Meestal bepaal ik mijn stem aan de hand van de kieswijzer en wat er op dat moment in de media speelt. Met de landelijke verkiezingen heb ik voor de VVD gestemd, maar ik ben nu toch geneigd voor een andere partij te gaan.

Ik ben van mening dat met de gemeenteraadsverkiezingen andere partijen beter inspelen op wat de stad echt nodig heeft. Zelf vind ik bijvoorbeeld het thema veiligheid in de stad erg belangrijk. Als ik mijn eigen kiesgedrag onder de loep neem, kan ik daar nog behoorlijk wat verandering in brengen. Ik vind mijn onderzoek naar waar de partijen voor staan nog veel te summier.” CL

*achternaam bekend bij de redactie