Wat vinden we van eenzelfde jaarindeling voor alle studies aan de EUR?

De opleidingen van de Erasmus Universiteit hebben verschillende indelingen van het jaar; in blokken of in semesters. Veel studies hebben een studieweek voor de tentamens. Is deze studieweek nuttig? Zou het niet gemakkelijker zijn als de blokken en semesters allemaal gelijklopen en iedere student aan de EUR in dezelfde week tentamens heeft?

Flora Goudappel, universitair docent Publiekrecht

“Als docent heb ik er geen last van dat de blokken en semesters anders lopen. Ik zou het aan de ene kant wel toejuichen, maar aan de andere kant ook niet. Als alle blokken van de studies gelijk zouden lopen, dan is het voor studenten wel gemakkelijker om een minor aan een andere faculteit te volgen. Dat is dan goed te combineren, dus een groot voordeel. Praktisch gezien is het volgens mij niet mogelijk. We kunnen vaak zelfs geen zaaltje meer krijgen voor een congres. Er zijn gewoonweg te weinig zalen om iedereen tegelijk tentamens te laten doen. Ik denk dat het heel rare roosters oplevert.”

Denise Roijmans (21), tweedejaarsstudent BMG

“Dan komt de bibliotheek toch helemaal vol te zitten! Ik denk niet dat je dan nog rustig kunt leren op de universiteit. Iedereen zit daar dan in de week voor de tentamens. Het is ook niet handig als je twee studies volgt. Dan heb je van beide studies tentamens in een week tijd. Ook zijn er gewoon te weinig zalen. Dan krijgen we straks een heel vreemd en onhandig rooster. De studieweek is voor mij ook wel belangrijk. Ik heb liever een studieweek, zodat we het door het jaar heen wat rustiger hebben, dan geen studieweken meer en eerder vakantie.”

Kirti Doekhie (20), tweedejaarsstudent BMG

“Het zou niet mogelijk zijn qua planning. Wij moeten aankomende tentamenweek op zaterdag tentamen maken, omdat er niet genoeg zalen beschikbaar zijn. Dus als iedereen tegelijk met ons tentamens en colleges zou hebben, wordt dat echt een zooitje. Ik vind het wel heel goed dat er een studieweek is voor de tentamens. Anders wordt de studielast wel erg hoog. Het voorbereiden van de tentamens doe ik elke week, maar het echte leerwerk stel ik altijd uit tot de studieweek. Dus die heb ik wel nodig. Veel van mijn vrienden doen dezelfde opleiding als ik en hebben dezelfde weken vrij als ik. Dat is nooit een probleem geweest.” MW