Studenten aan de universiteit doen gemiddeld langer over hun driejarige bacheloropleiding dan hbo’ers over hun vierjarige studie. Dat ligt vooral aan de mannelijke wo’ers, die gemiddeld ruim vijf jaar nodig hebben om hun diploma te behalen.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wo-bachelors die in het jaar 2007/2008 hun diploma behaalden deden gemiddeld vier jaar en zeven maanden over hun opleiding. Dat is ruim anderhalf jaar langer dan de drie jaar die ervoor staat. Hbo’ers liepen gemiddeld slechts vier maanden uit op hun vierjarige opleiding.

Alle studies

Vrouwelijke universitaire bachelorstudenten studeren veel sneller af dan mannen in het wo. Dat geldt opvallend genoeg voor alle studierichtingen, ook voor de bèta- en techniekstudies: mannen die een natuurwetenschappelijke opleiding volgen, doen gemiddeld dertien tot veertien maanden langer over hun studie. In de techniekrichtingen bedraagt het verschil vier maanden. Gemiddeld studeren mannelijke wo-bachelors een volledig jaar langer dan hun vrouwelijke studiegenoten.

Mannen sneller

Onder hbo’ers is dat verschil veel kleiner: slechts vier maanden. In drie studiedomeinen studeren mannelijke hbo’ers zelfs even snel of sneller af dan hun vrouwelijke medestudenten. Het gaat om natuurwetenschappen & informatica, techniek, industrie & bouwkunde en de agrarische studies. HOP