‘Eén 5 op je eindlijst moet kunnen’

Bij psychologie en economie kan het al: je bul halen met een 5 op je eindlijst. Ook rechten denkt erover. Want je kan ook een goede student zijn, maar net falen bij dat ene vak. Bovendien moet naast die 5 een 7 staan en heeft de student minder herkansingen. Maar

wil je als student een 5 op je bul? En wat zijn de effecten van dit compensatoir toetsen?

‘Eén 5 op je eindlijst moet kunnen’

Gokhan Ozveren, student rechten

“Tot mijn spijt moet ik als rechtenstudent concluderen dat mijn faculteit er alle schijn van heeft uit de oertijd te stammen. Wanneer we deze kwestie vergelijken met het toestaan van homo-huwelijken, kunnen de faculteiten psychologie en economie bij wijze van al kinderen adopteren en voor de faculteit rechten is zelfs samenwonen nog een taboe.

Het moet eindelijk een keer afgelopen zijn met het achter de feiten aanlopen, het is voor de faculteit rechten tijd om daadkracht te tonen. Men moet ten eerste er als de kippen bij zijn wanneer blijkt dat er een nieuwe onderwijsmethode goed aanslaat en direct onderzoeken of het haalbaar is om het in te voeren, en ten tweede moet men ook zelf energie steken in het ontwikkelen van nieuwe ‘goede’ onderwijsmethoden.

De faculteit rechten moet absoluut overgaan tot het invoeren van de compensatoire toetsing, uit onderzoek blijkt dat studenten die hun studie serieus nemen er zeer bij gebaat zijn, en dat het geen effect heeft op de uitvallers. Dus waarom niet de bikkels een steuntje in de rug geven, net zoals de moderne faculteiten psychologie en economie? Laat ik afsluiten met de slogan, meneer Kroeze invoerze.”

Chris Aalberts, docent faculteit Historische en Kunstwetenschappen

“Nederland heeft de ambitie om een kenniseconomie te zijn waarin minimaal de helft van de bevolking hoog opgeleid is. Hoe kun je dat bereiken? In het hbo zien we de perverse effecten van dit soort ambities: er moeten zoveel mensen afstuderen dat het niveau jaarlijks met sprongen daalt. Elke docent in het hbo kan wel afgestudeerden noemen die het vak waarvoor ze zijn opgeleid niet kunnen uitoefenen. De volgende stap is het niveau in het wo naar beneden te halen. Mijn voorstel: een gemiddelde van 5,5 is genoeg om af te studeren. Een student heeft dan immers ‘sommige vakken’ voldoende afgerond.

Dit probleem is niet oplosbaar: niet iedereen is even onderlegd, gemotiveerd of heeft de juiste verwachtingen als de studie begint. Er zullen dus altijd studenten de universiteit binnenkomen die zonder papiertje weer vertrekken. Met goed onderwijs kun je die percentages misschien een beetje omlaag krijgen, maar meer ook niet. Het echte probleem is dat we kennelijk als maatschappij zo weinig geld voor onderwijs over hebben, dat we dit soort ‘natuurverschijnselen’ helemaal niet meer accepteren. Alsof er met die nieuwe regel straks niet weer uitvallers zijn die het net niet halen.”

Regina Boot, student geschiedenis

“Ik vind het niet op de universiteit passen, een 5 op je eindlijst. Het doet de academische houding die studenten op de universiteit zouden moeten hebben grote schade aan. Studeren is hard werken; dat weet je als je voor de universiteit kiest. “Niet lullen, maar poetsen!”, zou mijn moeder zeggen. Zo hoort het, ook op de EUR.

Bovendien is het ontzettend zonde om je studie zo te benaderen. Als je alles uit je studie probeert te halen, geniet je er naar mijn mening veel meer van. Als je mikt op een 6, of sterker nog: een 5 oké vindt omdat je elders een zeven hebt gehaald, benut je de studie niet ten volle. Terwijl studeren iets moois, leuks en waardevols is. Je schiet jezelf dus ook flink tekort met zo’n ‘zesjesmentaliteit’. Een 5, ook al is het er maar één, kan wat mij betreft dus absoluut niet op een universiteit.”