Zo min mogelijk blikjes met drinken en flyeren met duurzaam papier. Als het aan studentenvereniging GreenEUR ligt, moeten evenementen aan de EUR zo duurzaam mogelijk worden.

Samen met de organisatie Students in Free Enterprise (SIFE) ontwikkelt GreenEUR een duurzaamheidcertificaat voor evenementen die plaatsvinden op de campus Woudestein. De studentenorganisaties willen met het certificaat duurzame evenementen stimuleren en de milieubelasting verlagen. “Wij willen daarnaast ook dienen als een adviesorgaan voor eventuele verbeteringen en alternatieven voor evenementen ”, legt projectleider Dennis Iseger uit.

Eisen

Over de eisen waar het evenement aan moet voldoen, wordt nog overlegd. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar zaken als papier- en energieverspilling, maar ook naar drank en eten. Op een aankomend evenement zul je wel eens Fair Trade thee en koffie aangeboden kunnen krijgen.

Proef

De Meesterweek 2010, een evenement dat begin maart plaatsvond, wordt als proef gebruikt voor het vergeven van een certificaat. De studentenorganisaties gaan het evenement analyseren. Op deze manier kunnen de eisen voor een duurzaamheidcertificaat makkelijker worden samengesteld. Dit voorjaar zullen verschillende andere evenementen als proef worden geanalyseerd.

Certificaat ontvangen

Om zoveel mogelijk milieuwinst te behalen wordt voorafgaand aan het evenement al gekeken naar het plan en de duurzaamheid ervan. Als het achteraf voldoet aan de standaardeisen, wordt het certificaat uitgereikt. De verwachting is dat in september 2010 de eerste certificaten uitgegeven kunnen worden. MW