Hoe kom ik overtuigend over in een sollicitatiegesprek?

Beste Bud,

Ik wil graag overtuigend overkomen tijdens het sollicitatiegesprek. Hoe moet ik me voorbereiden?

George

Beste George,

Overtuigingskracht is een veelgevraagde kwaliteit. Jouw vraag is dus belangrijk.

Het is goed te weten dat de meeste selecteurs de zogeheten STAR-interviewmethode gebruiken. Deze methode gaat uit van het principe ‘Gedrag uit het verleden is de beste voorspeller van gedrag in de toekomst’. Dit betekent dat zij vaak zullen doorvragen naar voorbeelden waarin jij het bedoelde gedrag al eerder hebt vertoond en waaruit de gezochte kwaliteit blijkt.

Dit wetende doe jij er als sollicitant goed aan veel concrete voorbeelden van het gewenste gedrag en dus van de gewenste kwaliteiten voor te bereiden. De afkorting STAR staat voor Situatie, Taak, Actie (of Activiteiten) en Resultaat. Als een vacature vraagt om communicatieve kwaliteiten zoek je volgens de STAR-methode naar voorbeelden uit jouw eigen – recente – verleden om die kwaliteiten te onderbouwen.

Bijvoorbeeld: in mijn studievereniging (S) was ik als commissielid van de studiereis belast met de externe communicatie (T). Ik heb zowel schriftelijk als mondeling veel sponsors benaderd en weten te overtuigen van het nut van onze reis (A). Hierdoor werd onze studiereis naar China financieel mogelijk en is het een groot succes geworden met een presentatie van de bevindingen aan alle sponsors (R).

Door je op deze manier voor te bereiden kun je in het sollicitatiegesprek overtuigend aantonen dat je over de gevraagde kwaliteit beschikt en dat je deze in het verleden al hebt bewezen. En dat is nu net waar selecteurs naar op zoek zijn.

Veel succes!

Bud

Reageer