Greening RSM heeft vogelhuisjes aangeschaft voor campus Woudestein, die vandaag op verschillende plekken werden geplaatst.

“De huismus wordt door de nieuwe manier van huizen bouwen met uitsterven bedreigd,” vertelt Joy Kearney, vogelliefhebbster en Greening RSM consulent. “Vroeger bouwde de huismus zijn nest onder dakpannen. Nu ze dat bij veel gebouwen niet meer kunnen doen, plaatsen we deze vogelhuizen op de campus, zodat ze dit voorjaar toch een plek hebben om te nestelen.”

Appartementen

De vogelhuizen voor de huismus, waar zelfs heuse ‘appartementencomplexen’ van drie nestplekken in één huis bij zitten, worden in de bomen bij het A-gebouw geplaatst. Bij het F,- en G-gebouw wordt er aan de koolmees en de pimpelmees gedacht; daar zijn ook nestkastjes voor deze vogels opgehangen. De nestkastjes zijn door Greening RSM aangeschaft, maar het idee kwam oospronkelijk van Rita Geerders van Erasmus Facilitair Bedrijf (EFB). 

Koolmees en pimpelmees

Vleermuiskasten

Ook de EUR-eenden worden niet vergeten door Greening RSM: aankomende donderdag worden er elf eendenmanden geplaatst in de vijver van de Universiteitsbibliotheek. Daarnaast krijgen binnenkort de vleermuizen van campus Woudestein eveneens hun eigen kasten, zodat ze komend najaar een plek hebben om te schuilen voor de kou. CL