Wie het komend academisch jaar in het buitenland gaat studeren, hoeft niet te rekenen op een Erasmusbeurs van 250 euro per maand. Dat meldt Transfer, het blad van de internationaliseringsorganisatie Nuffic.

De Erasmusbeurs is bedoeld voor studenten die tijdens hun opleiding drie maanden tot een jaar in een ander Europees land studeren. Dit jaar bedroeg de toelage nog 250 euro per maand. Maar dat bedrag gaat wellicht omlaag, zo heeft het Nationaal Agentschap, dat het beurzenprogramma in Nederland coördineert, aan de instellingen laten weten. Anders lukt het komend jaar niet meer alle studenten een toelage te geven.

Grote groei

“Universiteiten en hogescholen krijgen ieder jaar een bepaald budget om de beurzen uit te keren,” zegt Joy Plokker van het Nationaal Agentschap. “Dat budget wordt later herverdeeld op basis van het aantal daadwerkelijk uitgekeerde beurzen. Maar door de grote groei van het aantal aanvragen, is het totale budget niet meer toereikend.”

Europees minimum

En dus moet de beurs omlaag, bijvoorbeeld naar 200 euro per maand. “Dat is het Europese minimum,” zegt Plokker. “Verder mag ieder land de hoogte van de beurs zelf bepalen.”

In Nederland vragen jaarlijks minder dan vijfduizend studenten een Erasmusbeurs aan. HOP