Update 04-03-10

Vanaf september is het mogelijk om een tweedegraads lesbevoegdheid te halen aan de Erasmus Universiteit. Het was nog even spannend omdat de Tweede Kamer het onderwerp ‘controversieel’ dreigde te verklaren.

De erkenning van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) kwam begin maart binnen, maar even dreigde de val van het kabinet roet in het eten te gooien. Het parlement kan namelijk nog niet goedgekeurde wetsvoorstellen controversieel verklaren; een besluit hierover wordt dan uitgesteld tot na de kabinetsformatie. Echter alleen de SP wilde de plannen om het lopende experiment verder uit te breiden controversieel verklaren, maar kreeg geen andere partijen mee.

Lange baan

Het wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat een educatieve minor dreigde hierdoor op de lange baan te worden geschoven. Met alle gevolgen van dien: geen educatieve minor aan de EUR en geen bevoegdheid voor de studenten die afgelopen jaar de minor al volgden aan een andere universiteit. Ze zouden dan enkel 30 studiepunten overhouden aan de zes maanden college en stage.

Samenwerken hogeschool

‘Bouwdecaan’ van deze minor is onderwijskundige Adriaan Hofman. Hij is blij dat de minor er komt, na wat aanpassingen. “In het nieuwe voorstel voor de minor hebben we een aantal zaken wat meer concreet gemaakt. We gaan nauw samenwerken met de Hogeschool Rotterdam als het gaat om de invulling van de praktijkcomponent, het organiseren en begeleiden van stages. Ook met de scholen in de regio hebben we goed contact.”

Expertise delen

Daarnaast werken ook verschillende universiteiten samen. Expertise van de Rijksuniversiteit Groningen is al ingehuurd – deels personele bezetting en deels deskundigheid om de vooruitgang van studenten te kunnen monitoren. Zelfs met de Universiteit Leiden, die zelf een educatieve minor aanbiedt, staat samenwerking in de steigers. Hofman: “Op dit gebied moeten we niet concurreren. Het gaat om kleine aantallen studenten en het is zowel qua kosten als expertise efficiënt om samen te werken.” Hoe de samenwerking eruit zal zien, wordt de komende maanden duidelijk, maar de bouwdecaan denkt dat het organiseren van stages en het geven van modules in onderling overleg kan plaatsvinden.

“De educatieve minor past in het plaatje van een breed onderwijspalet”, vertelt Hofman. “De bachelor en master Pedagogische wetenschappen zullen hopelijk in september 2011 beginnen aan deze universiteit. De doelmatigheidstoets voor beide opleidingen is positief uitgevallen, dus de volgende stap die we gaan zetten is naar de NVAO voor accreditatie.”

Pedagogische bachelor

Vorig jaar kon deze minor op het laatste moment niet van start gaan, voornamelijk omdat het programma niet was ingebed in een traditie van opleidingen op het gebied van onderwijs. Nu wordt hard gewerkt aan het creëren van een onderwijskundig wetenschapsgebied: na deze minor moeten er ook een pedagogische bachelor en master volgen. De Rotterdamse minor gaat jaarlijks plaats bieden aan ongeveer vijftig studenten. MM/HOP