Niet een goed salaris, maar leuke collega’s en een fijne werksfeer zijn voor studenten van nu belangrijk als ze beginnen aan hun eerste ‘echte’ baan. Kleine en middelgrote bedrijven lijken hun daarvoor het meest geschikt.

Studentenuitzendbureau Studentalent deed onderzoek onder 1700 hbo’ers en universitair studenten uit het eigen bestand. Zestig procent van de ondervraagden zegt na zijn studie het liefst bij een klein of middelgroot bedrijf aan de slag te gaan. Slechts zeventien procent geeft de voorkeur aan een grote organisatie. Commerciële bedrijven zijn populairder dan overheden en non-profitorganisaties.

Kleine bedrijven populair

Ruim zestig procent van de ondervraagden vindt een prettige werksfeer en leuke collega’s belangrijk in een eerste baan. Bij vijfenvijftig procent staan goede opleidingsmogelijkheden op de eerste plaats. Slechts een kwart vindt een hoog salaris de voornaamste prioriteit.

Volgens Angelique Steen, directeur van Studentalent is het niet gek dat afgestudeerden van nu op zoek gaan naar een baan bij kleinere bedrijven. Die bieden namelijk precies datgene waarnaar deze generatie op zoek is. “Zelfstandigheid, ontwikkelingsmogelijkheden en snelle doorgroeiperspectieven staan hoog in het vaandel bij de ambitieuze nieuwe generatie werknemers.”

Net afgestudeerde wil duidelijkheid en zelfstandigheid

Bedrijven moeten daar volgens Steen meer op inspelen. “Op hogescholen en universiteiten wordt nu ook al veel gewerkt met projecten. De nieuwe lichting werknemers moet je een duidelijke opdracht geven. Maar ze willen wel de ruimte om die opdracht op hun eigen manier uit te voeren. En daarop willen ze vervolgens snelle feedback.” Strenge hiërarchie werkt juist niet, zegt Steen. “Alles en iedereen is benaderbaar via internet. Als studenten iets willen weten van een hoogleraar mailen ze hem gewoon. Ze zijn gewend te halen wat ze willen hebben.”

Bedrijven die jonge hoogopgeleide studenten willen bereiken, moeten vooral online zoeken. Van de ondervraagden zegt honderd procent internet veelvuldig te gebruiken, 97 procent is actief op sociale netwerken als Hyves en Facebook. “Bedrijven zullen goed moeten nadenken over hun strategie om via internet jonge werknemers te werven. Zeker als straks door vergrijzing weer een tekort ontstaat aan jong talent op de werkvloer.” HOP